Tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Espoon RC-Ilmailukentän käyttäjärekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Espoon RC-Ilmailukenttä, kenttätoimikunta
Verkkosivut: rc.ilmailukentta.fi
Osoite: c/o Pekka Engblom, Soukankaari 13 G 74, 02360 Espoo
Puhelinnumero: 040 769 9017
Sähköpostiosoite: kenttatoimikunta@ilmailukentta.fi

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mika Kivelä
Osoite: Ristiniementie 22 F 24, 02320 Espoo
Puhelinnumero: 050 581 0820
Sähköpostiosoite: mika.t.kivela@gmail.com

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä kentän käyttäjien henkilötietoja ja ylläpitää kentän turvallista toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, vastuuvakuutuksien kartoittamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Kentän käytöstä kerätään ja ylläpidetään sähköistä päiväkirjaa, mihin käyttäjät kirjaavat itse käyntinsä kentällä. Tätä tietoa käytetään tilastoluonteisena käyttöasteseurantaan sekä mahdollisten häiriö- ja turvallisuuteen liittyvien tapausten selvityksiin.

Yhteys-, jäsenyys- ja käyttötietoja tallennetaan sähköistä käsittelyä varten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille;

 • CloudCity: Jäsenhakemukset, jäsenrekisteri, sähköinen päiväkirja
 • Google: Jäsenrekisteri, jäsenmaksujen sähköpostijakelu
 • Facebook: Suljettu ryhmä, kentän käyttäjille rajoitettu tiedottaminen

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään kentän toiminnan ja sen turvallisen käytön vaatimat henkilötiedot:

 • Etu -ja sukunimi
 • Syntymävuosi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
 • Kasvokuva (vapaaehtoinen)
 • Lennätystieto (RC-lennokki, RC-helikopteri ja/tai FPV-drone)
 • Lennätyskokemus (vapaaehtoinen)
 • Vastuuvakuutustieto tai tieto jäsenyydestä Suomen Ilmailuliitossa, joka tarjoaa vakuutusturvan
 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

6 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan kentän käyttäjien omalla ilmoituksella tai kentän käyttöoikeutta hakevan henkilön ilmoituksella hakemuslomakkeen kautta.

7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
 2. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Espoon RC-Ilmailukentän kenttätoimikunta ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. Rekisteriin merkitty jäsen voi myös itse tarkastaa kohdassa 5 merkityt tiedot jäsenmaksutietoja lukuunottamatta sähköisestä jäsenpalvelusta.

10 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Päivitetty 5.4.2020.