Espoon RC-ilmailukentän säännöt

1 Kentän käyttöoikeus

Espoon RC-Ilmailukenttää voivat käyttää kaikki voimassa olevan lennätysluvan haltijat. Etuoikeus lennätyslupaan on Soukan Lennokkikerho r.y:n (myöhemmin Soukan LK) ja RC-Kopterit ry:n (myöhemmin RC-Kopterit) jäsenillä. Lennätyslupana toimii sähköinen lennätyskortti, joka on anottavissa ilmailukentän verkkosivuston kautta täyttämällä lennätyskorttihakemus ja suorittamalla kenttämaksu.

Kenttämaksu määräytyy vuosittaisen talousarvion mukaan. Maksettu ja myönnetty lennätysoikeus on voimassa kalenterivuoden loppuun.

2 Sallitut lennätysajat

Polttomoottorikäyttöiset lennokit ja kopterit:

 • maanantai – perjantai klo 09:00 – 21:00.
 • lauantai – sunnuntai sekä arkipyhät klo 09:00 – 20:00.

Sähkökäyttöiset lennokit ja kopterit sekä liidokit:

 • maanantai – perjantai klo 09:00 – 22:00.
 • lauantai – sunnuntai sekä arkipyhät klo 09:00 – 22:00.

Kilpailujen ja muiden tapahtumien ajaksi voidaan aikarajoituksia kenttätoimikunnan päätöksellä tilapäisesti muuttaa.

3 Kulku- ja pysäköintiohjeet

3.1  Kuluvalvontajärjestelmän ja tiepuomin käytöstä ohjeistetaan erillisessä ”Puomi- ja kulkuohje” -dokumentissa, joka löytyy ilmailukentän verkkosivustolta.
3.2  Autot on pysäköitävä niille määritellyille pysäköintipaikoille.
3.3  Ajoneuvoilla ajo kenttäalueella on kielletty.

4 Yleisö

4.1  Yleisön on pysyttävä niille varatuilla alueilla.

4.2  Asiaton kulku kenttäalueella on kielletty.

5 Lennätystoiminta

5.1 Lennättäjän on itse huolehdittava, että lennätys voi tapahtua turvallisesti. Lennätystoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Ilmailuliitto ry:n julkaisua ”YLEISET LENNOKKITURVALLISUUSOHJEET”, jollei muuta ole erikseen säädetty.

5.2 Lennättäjällä on oltava voimassa oleva lennokkiharrastuksen kattava vastuu- ja vahinkovakuutus.

5.3 Lennätys on sallittu kartalle merkittyjen lentosektoreiden sisällä.

5.4 Lennättäjien on toimittava lennätyksen aikana heille osoitetulla paikalla sekä tarvittaessa sovittava keskenään koko ilmatilan käytöstä vuorotteluperiaatteella.

5.5 Suurin sallittu lennätyskorkeus on 300 m kentän pinnasta.

5.6 Nousut olisi hyvä ilmoittaa kuuluvasti ”nousu”-ilmoituksella ja laskeutumiset kuuluvasti ”lasku”/”pakkolasku” ilmoituksella. Näin varsinkin silloin kun ilmatilassa on useampi lennokki samaan aikaan.

5.7 FPV-lennätys on sallittu näiden sääntöjen liitteen ”FPV-lennätyssäännöt Espoon RC- ilmailukentällä” mukaisesti.

5.8 Ilmakuvaus ja maasta kuvaaminen on sallittu, kun yksityisyyden suoja ei vaarannu. Sortti-asemaa tai kaatopaikan toimintaa ei kuitenkaan saa kuvata eikä julkaista.

5.9 Turvallisuuspoikkeamat ja muut olennaiset havainnot kirjataan turvallisuutta edistävässä hengessä kentän sähköiseen päiväkirjaan.

5.10 Jokaisen tulee huolehtia siitä, että kenttä ja sen ympäristö pysyvät siistinä.

6 Vieraat

6.1 Voimassa olevan lennätyskortin haltija voi tuoda useita vierailijoita tutustumaan kenttään, kuitenkin saman vierailijalennättäjän kaksi kertaa vuoden aikana.

6.2 Vierailijalennättäjällä on oltava voimassa oleva lennokkiharrastuksen kattava vastuu- ja vahinkovakuutus.

6.3 Isännän tulee perehdyttää sekä yleisövieraansa että vierailevia lennättäjiä soveltuvin osin kenttäsääntöihin sekä voimassa oleviin kenttäohjeisiin.

6.4 Lennätyskortin haltija, joka toimii vieraan isäntänä, on merkittävä vierailu kentän sähköiseen päiväkirjaan ja mainittava sekä vierailijan että isännän etu- ja sukunimi.

7 Rajoitukset

7.1 Lennätys on kielletty polttomoottorilennokilla ilman toimivaa äänenvaimenninta.

7.2 Patopaine- ja suihkuturbiinilennokkien lennätys on kentällä kielletty.

7.3 Lennättäminen on sallittu vain kenttäalueen kartassa näkyvällä lennätysalueella. Kolmperän asuinalueen suunnassa, lennätysalueen ulkopuolella on lennättäminen ankarasti kiellettyä.

7.4 Lennätys on kielletty varikon, yleisön sekä kentän vieressä olevan pysäköintialueen päällä.

7.5 Kenttäalueelle ei saa viedä tavaroita tai lennokkeja niin, että ne häiritsevät muita lennättäjiä.

8 Radiolaitteet ja muu tekniikka

8.1 Käytettäessä muita kuin 2,4 GHz -radiolaitteita, varmista, että taajuus, jota aiot käyttää, on vapaa. Taajuus varataan ”pyykkipoikasysteemillä”. Lennättäjällä on itsellään nimellään varustettu pyykkipoika, jolla varaus tehdään kyseisen taajuuden kohdalle pinnataululla.

8.2 Kentällä tulee käyttää RC-käyttöön hyväksyttyjä radiolaitteita ja taajuuksia. Suosittelemme kentällä käytettäväksi vain alkuperäisiä ja tunnettujen valmistajien korkealaatuisia lähettimiä ja vastaanottimia.

8.3 Suosittelemme, että radiolaitteissa olisi ”fail safe”-ominaisuus, jolla häiriötilanteessa automaattisesti esimerkiksi sammutetaan lennokin moottori ja vältytään tahattomalta karkaamiselta.

8.4 Suosittelemme, että bensakäyttöinen moottori on kyettävä sammuttamaan radiolla. Tämä voi tapahtua esim. käyttämällä sytytysvirran katkaisevaa komponenttia tai servoa, mikä sulkee kaasuttimen ryyppyläpän.

9 Ajankohtaiset kenttäohjeet

9.1 Jokainen lennätysluvan haltija on velvoitettu noudattamaan kentän kulloinkin voimassa olevia ohjeita, joista informoidaan vähintään kentän ilmoitustaululla sekä kentän verkkosivuilla.

9.2 Kenttäpäälliköt ja kenttätoimikunnan jäsenet antavat tarvittaessa ohjeita, kehotuksia tai käskyjä käytännön tilanteissa lennätyspaikalla.

10 Sääntö-jaohjerikkomukset

10.1 Todennetut tai epäillyt sääntö- tai ohjerikkomukset otetaan aina ensin puheeksi kyseisen henkilön kanssa ja viime kädessä
kenttäpäälliköiden tai kenttätoimikunnan jäsenten toimesta.

10.2 Sääntöjen tai ohjeiden toistuvasta tai räikeästä rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä:

10.2.1 Kenttätoimikunta voi yksimielisellä päätöksellään antaa lennätysluvan haltijalle tai vieraalle joko suullisen huomautuksen tai väliaikaisen, enintään neljän viikon kentän käyttökiellon.

10.2.2 Soukan LK ja RC-Kopterit hallitukset voivat yhdessä antaa lennätysluvan haltijalle suullisen huomautuksen, kirjallisen varoituksen, joka voi sisältää määräaikaisen kentän käyttökiellon, tai päätöksen lennätysluvan menetyksestä.

Espoossa 24.03.2020
Kenttätoimikunta

Kenttäpäällikkö
Jaakko A. Tamminen
RC-Kopterit ry
050 581 0671

Varakenttäpäällikkö
Pekka Engblom
Soukan Lennokkikerho ry
040 769 9017

 


 

Liite: Espoon RC-ilmailukentän FPV-lennätysssäännöt

1 Lennätys

1.1 FPV-lennätys on sallittu vain FPV lennätyssektorilla, mikä näkyy karttapiirroksessa. Ämmäsmäkeä kiertävää tietä pohjoisessa ja lännessä ei saa ylittää.

1.2 Lennättäjällä on oltava avustaja (spotteri) riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu lentoliikenne voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä.

1.3 FPV-lennättäjän tulee väistää myös muita ilmassa olevia lennokkeja tai koptereita. Lentoreitti tulee varmistaa niin, ettei FPV-lennokin tai -multikopterin alapuolella tai etusektorissa ole ihmisiä tai vahingoittumiselle alttiita kohteita (autoja, tms).

1.4 Samanaikaisesti voi lennättää korkeintaan neljää FPV-laitetta.

1.5 Suosittelemme, että radiolaitteissa olisi ”Fail Safe”-ominaisuus, jolla häiriötilanteessa automaattisesti sammutetaan kopterin moottorit ja vältytään tahattomalta karkaamiselta.

2 Taajuudet ja teho

2.1 Videolinkkeinä voidaan käyttää seuraavia taajuuksia:

 • 1320 MHz (H-kanava). Maksimi lähetysteho 1500 mW. Taajuuden käyttö edellyttää Traficomilta radiolupa.
 • 2,4 GHz-bandia, silloin kun käytetään hajaspektritekniikkaa (DJI, WLAN, tms.). 2,4 GHz yhden taajuuden ratkaisujen käyttö ei ole sallittua.
 • 5,8 GHz-bandia, jota voidaan käyttää ilman erityistä lupaa taajuusalueella 5725 – 5875 MHz. Lähettimen suurin sallittu teho < 25 mW EIRP.

Mahdollisimman häiriöttömien kuvayhteyksien vuoksi suosittelemme käyttämään seuraavia taajuuksia:

Taajuusalue F (Immersion/Fatshark)

Ensisijaiset taajuudet

 • Kanava 1 5740 MHz
 • Kanava 3 5780 MHz
 • Kanava 5 5820 MHz
 • Kanava 7 5860 MHz

 


 

Liite: Kenttäalueen kartta

 


 

Liite: Onnettomuuden sattuessa soita 112

Osoite: Ämmässuontie, Espoo
Koordinaatit: Latitudi: 60° 14’ 31,37’’ N / Longitudi: 24° 31’ 59,65’’ E

Huom! Pelastuslaitoksella on pääsy tiepuomista.